返回列表 發帖
- e4 V* U9 W, c! F. Z3 |! [* H
% Q; H/ ?3 A, T9 Q
! s4 g3 |- H% v0 ^& }0 f4 _7 c( D

# D; P& X# I' ~& b6 V+ B# e. n- \% T6 C* d

8 N! A8 |! K8 ~0 O/ y" T7 q1 R1 F2012年7月8日出生
幽靈水族

正~呀5 T1 m: c6 a2 {5 h% V. p
不愧是 秋田
幽靈水族

TOP

好可愛的狗狗
1 H$ j% w6 i& Q0 `柯柯
                   

TOP

看起來是比賽級的哦~~~~~~
                   

TOP

秋田犬保存會台灣支部第二十三回支部展
! ~, P) ^9 C! e, B4 q幼犬公組 一席     獅子丸
                   

TOP

回復 5# 台灣犬
' |- I! F- {+ ?; Y2 m
* d- \5 H  A* g' E- V! }, C* I! Y* h' j
謝謝您幫忙介紹....9 [# ^* t1 @# P3 e( U& x

0 t0 o2 k% T6 u: t4 N( s# v: M養得不好...只是狗血統好...自己養差了!慚愧

TOP

回復  台灣犬
/ L  d1 S2 a" c) L
) I7 U, z, ^/ g
. L' L% e- |+ Y4 Z謝謝您幫忙介紹....
% B( ?5 Z. }1 t/ E# ]5 L
. P+ ~. ]. q- S# W養得不好...只是狗血統好...自己養差了!慚愧
7 r- U- N2 p: ?! Vj-scott 發表於 2013-3-13 22:44
+ a/ L' ?3 u2 b& ]8 }* [5 j
; U2 ?$ F0 J( q0 ?) C) l/ ^. s% b
您的愛犬血統真的很棒 為台灣秋田犬注入新血
1 e5 e1 Z& A: t- l* Z1 [) y! P但有您後天細心的飼養跟訓練
3 x7 O) v: a( \* w9 T- a* b才有今天的幼犬一席 讚.......

TOP

回復 7# 台灣犬
1 f: l/ L& ]1 [0 }% |% Q5 m
) h, {* m: w, c# b8 G
2 B- T- f; B: ?別再說了...養的不好!血統好而已啦!+ I" |6 f9 ]# R: _& D7 K6 P1 T
8 k' R$ f2 w6 q+ z2 i7 K7 Q
謝謝大家的欣賞...期待有天能有更多的優秀的秋田參展

TOP

本帖最後由 oitfrog 於 2013-3-17 22:32 編輯
3 R' l. w6 i  S
  `" ]- k1 R4 O水喔漂亮的秋田

TOP

好可愛的秋田..9 f7 l' V5 i) Q
太陽太大嗎
" o, y. G# q. Q% @眼睛瞇起來了

TOP

漂亮的秋田9 _( g9 Q% M+ [% V1 ]  M
感謝分享

TOP

當天我也有去看比賽~看到很多優秀的秋田犬~

TOP

讚~讚~很優秀...感謝分享~

TOP

謝謝大家的欣賞!小弟繼續努力

TOP

很特別的秋田。
1 y  x% a$ C& P' A! z" i3 i' _感謝分享∼

TOP

漂亮的秋田

TOP

好有野氣的感覺!!!

TOP

很水喔,,謝謝分享!!

TOP

謝謝大家的讚美!希望各位也能多貼出自己的愛犬

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

返回列表