返回列表 發帖

6 j% l! T0 w  q! B6 w# D1 s0 n3 d, Q7 V( V' a5 V1 y

5 v1 r, N. t+ X* k' x準備上台表演$ P" P: b( R7 M- k; J
* n/ L: L& g6 y) \7 C4 A

) k9 X$ J  ?2 M) b3 f
8 [/ p/ f, [: Z/ `
/ c* S6 q- g# z8 u唱歌中...# P5 C5 _* C# _5 x, p: T. f
" O# T+ g. F+ G& |3 ^
0 n! B+ m7 P0 [) c: d

3 Q9 m- h% n5 \( I( s$ n$ ^  P. {. w5 a2 C; B0 a2 d- C( r
雙手舉起來~@@" i! n) W, I' N: L7 t) X0 `3 l
7 o, k0 c6 D! ~
; K+ B+ }' r$ l: Y
0 L) K! x8 |% A3 z* y. X: n" O

- e1 ^) N. z4 V% U" o, O4 ^
$ e- }& l# O. u; q4 z! Z+ t( G- z( f

3 F0 p5 e, q; Z% e唱完~揮手告別
  Z! B$ k. B8 L. F' h5 m7 P; Q! @  d. H6 f
2 Z* ?, L: P) @3 ]
+ T  k  p& u% Y! g

6 ~2 u3 O  X& N/ u9 `準備下台!
5 r2 j0 H( `  L  V2 m7 K8 i. T" W) d
1 T# p. h8 G# ?/ Y9 @6 w5 |
, `! g9 [# m0 l4 A7 m

$ F0 G: E% ]) p, r8 c1 [+ P2 V平常還要做伏地挺身~維持好身材
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊
幽靈水族

是淡水龍蝦嗎?
                   

TOP

帥唷~
1 J) u0 D% B% D可以分享是合種蝦種嗎?
幽靈水族

TOP

感謝分享....
                   

TOP

返回列表