Board logo

標題: [【心得分享】] 分享牛頭 金錢豹 藍面財神 血鸚鵡 [打印本頁]

作者: ad2679    時間: 2014-11-19 11:40     標題: 分享牛頭 金錢豹 藍面財神 血鸚鵡

本帖最後由 ad2679 於 2014-11-19 11:46 編輯
* M/ X3 X" ^9 K
9 x) r! c* Z6 x$ i都養了幾個月看起來都沒長多少
* ?, V' B& _& w% I4 p. R$ |( Z* G: I牛頭倒是變圓3 ~7 d) f: q9 V: l
[youtube]72rNhgzei2Y&feature[/youtube]
作者: 小龔    時間: 2014-11-19 14:02

大大的金錢豹質很優~謝謝分享
作者: jonyou70    時間: 2014-11-19 16:48

哇!金錢豹很漂亮。讚!
作者: 醉愛伍佰    時間: 2014-11-19 17:28

很漂亮的金錢豹
' x; V* {1 Q! S0 d感謝分享......
作者: EI0819    時間: 2014-11-19 18:31

水缸水魚要定期分享歐+1
作者: welson    時間: 2014-11-20 00:59

色澤真的超艷麗的
作者: rossetti12    時間: 2014-11-20 01:02

好美的一缸 ~ 戰船應該會長最快吧 ~ 呵呵!, r+ m" D* F$ i
謝謝您的分享
作者: ad2679    時間: 2014-11-20 02:34

感謝各位讚賞
作者: ad2679    時間: 2014-11-20 02:35

回復 7# rossetti12 + }6 v* w& _- d+ `% u& c  |7 a

2 V8 B6 s8 F& b0 F9 y2 R5 ^
/ _0 w5 w% s4 o    戰船同時間入缸  I6 n# ]. [& K8 W' X/ D. V
只有黃金戰船長得特別快
作者: 台非    時間: 2014-11-20 07:10

牛頭很贊很美,金錢豹體型色澤更屬特級品,整缸看起來真是賞心悅目
作者: ningfu78    時間: 2014-11-20 17:38

牛頭真的滿漂亮的。
作者: vivi2615    時間: 2014-11-21 19:39

魚缸好大 戰船有幾隻?
作者: ad2679    時間: 2014-11-21 21:01

回復 10# 台非
; d* T9 j0 e, b# I6 O9 ]. a$ I3 M* P( o  y9 z8 U/ \) z; K  K

/ H+ [1 Q, c* B! W  d" C3 O    謝謝誇獎
作者: ad2679    時間: 2014-11-21 21:12

回復 11# ningfu78 * R. r. i1 {: y( x
  x  x* B" g; m; z& E
0 m# M9 r6 ]6 s& `- F7 r, m) u
    謝謝誇獎
作者: ad2679    時間: 2014-11-21 21:13

回復 12# vivi2615
* ^1 j, ]$ P% o1 z& G4 d6 A& p
4 \1 _! d% N% \* u* y2 `4 v2 |
- A3 y6 B# w1 G, L7 R    兩隻古代 一隻黃金
作者: yang559191    時間: 2018-2-13 12:17

牛頭倒是變圓 很漂亮 再養一隻馬面
歡迎光臨 水族寵物龍魚專業網 (http://cfish.idv.tw/) Powered by Discuz! 7.2