Board logo

標題: [【台北新北市】] 龍鯉∼泰北虎出售 [打印本頁]

作者: 黑傑克    時間: 2019-9-25 09:37     標題: 龍鯉∼泰北虎出售

本帖最後由 黑傑克 於 2019-10-6 18:44 編輯
% ]0 R9 y+ @& R1 h1 b% p# f: M" b+ o9 s! c' F+ @
received_395710391095487.png
2019-9-26 22:43
[attach]675821[/attach]龍鯉錦鯉便宜出售,都有被龍魚打破鰭掉鱗給他點時間都會好,保證都很健康,目測
/ o/ |  V( V" x* o! H( @9 I5 p5 Q9 d* u& p" x( h/ O
含尾都30公分上下,一隻300,2隻500,便宜割愛,新北市五股自取,請於
% C" q6 u8 m: s! W' G7 {
- J6 P! l: J- g# {- L
) k) s$ M0 ~8 \% T7 N+ p, c: L* w) C午後三點在來電0972227245,照片後補

圖片附件: received_395710391095487.png (2019-9-26 22:43, 134.62 KB) / 下載次數 7
http://cfish.idv.tw/attachment.php?aid=675822&k=90d7829d70d55b7b57d50d21a5b96dd8&t=1601595362&sid=58QJqf圖片附件: received_1193282984196819.png (2019-9-26 22:51, 119.63 KB) / 下載次數 11
http://cfish.idv.tw/attachment.php?aid=675823&k=85af5e9f2fcb5abc763c44dd755c05bd&t=1601595362&sid=58QJqf圖片附件: received_402719733946334.png (2019-9-26 23:12, 65.64 KB) / 下載次數 10
http://cfish.idv.tw/attachment.php?aid=675824&k=fc430766d37abae8f5939f54d2381c8e&t=1601595362&sid=58QJqf圖片附件: received_754787508306780.png (2019-9-26 23:13, 94.38 KB) / 下載次數 10
http://cfish.idv.tw/attachment.php?aid=675825&k=d55c66d9bd403eca8ed6727c264ebba5&t=1601595362&sid=58QJqf圖片附件: received_429574504348440.png (2019-9-26 23:13, 95.12 KB) / 下載次數 12
http://cfish.idv.tw/attachment.php?aid=675826&k=60fcb9cf9517ad76c0bf4c39a4119921&t=1601595362&sid=58QJqf


歡迎光臨 水族寵物龍魚專業網 (http://cfish.idv.tw/) Powered by Discuz! 7.2