返回列表 發帖
感謝/ b% o$ A' ]1 H# L% Q9 o# t6 b

4 _9 c5 W  Z  w8 @3 b( ]  v龍潭陳先生 購買30個
幽靈水族

TOP

感謝! V4 t/ R. ?/ W
0 N4 S0 h( T7 \
台中袁先生 購買2個
幽靈水族

TOP

感謝$ B- A4 S+ T  W

# ~6 ~; W5 k% p8 J1 `梧棲李先生 購買5個
幽靈水族

TOP

感謝
# z& Y$ G# j# j- q& O) A+ W7 n, @5 H& r0 ]1 T
台南葉先生 購買2個
3 [' L& t. Q/ i2 ?6 y

9 J$ {  {+ N! L" |, M8 f
幽靈水族

TOP

感謝
' x% `  J) x. s5 o% X; n1 [! D- h2 c2 M" h
高雄柯先生 自取6個
幽靈水族

TOP

感謝! @, U! X3 w4 b% y6 i
# J' y1 M! o9 g- i) @+ z7 ?
花蓮陳先生 購買20個

TOP

感謝1 W5 A# q5 j/ C, n! {- L
% K* _; h6 o  o' U! t& D' y
台南洪先生 購買5個
: T  {; n, B8 q6 V$ A0 d: F仁德王先生 購買1個
2 l0 P1 s! v/ C, r( c6 y
新莊游先生 回購2個& A  w, V3 G! t) b* e% i% y9 C

TOP

感謝# G3 C1 ?, R4 C: i8 X" B
; z) M6 \7 m( W7 {# b7 R& @
大甲劉先生 購買2個

TOP

感謝
. E) A4 s1 P# f2 g2 I1 m' W( R+ Q  ?, o: _. h# l$ t
高雄葉先生 回購2個
2 q/ ]+ i. S4 G+ p. u, q永和李先生 購買3個
% |5 x$ w6 k( C) p
大里林先生 購買2個

TOP

感謝# y( ]9 J9 H! e. Q7 W3 a! F# |

0 O' o) J' P; E: _0 Q. ?5 M台南蔡先生 購買5個

TOP

感謝
7 V! e. z2 ?$ `" o# T7 }
. ?4 I1 K( H& q. C3 M中壢陳小姐 購買6個
% o3 ^) |1 g1 P7 z

' e: G9 B3 \, B4 C# W

TOP

感謝* `7 q; M# o% Y% ~6 a

  |2 y. T# P2 B! |; J+ a, u
新店莊小姐 購買2個
/ n* K: _+ P% [* \, K高雄蔡先生 回購6個- R6 \5 @& S# N9 R8 f; ^1 v
3 n- n, d4 {0 [- ~- `' w

TOP

感謝
0 k- j/ M& v  ^, ]+ F3 B( m+ e0 O1 [' ~  {+ q
觀音吳先生 購買5個* I, T. u. D. q: F- l+ z& g
蘆竹劉先生 購買2個& ]* e7 f* _& W( c. u
台中梁先生 購買3個

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP

返回列表